Ползи за летището

В ситуация на закъсняващ полет, бързодействието е от голямо значение. Времето за реакция е решаващо когато пътниците трябва да бъдат настанени. NapByte е разработен за да помага в такива ситуации.

Автоматично разпределяне на помещенията

NapByte е програмиран да избере настаняване за пътник или група пътници за по-малко от секунда. Алгоритъмът взема в предвид нуждите на конкретното търсене за настаняване, наличността на стаи във всеки хотел и приоритета на хотела, определен от времето на подаване на свободни стаи от страна на хотелиера.

Оптимални предложения за разпределяне на пътниците по транспортни средства

Тези предложения са съобразени с региона в който ще бъдат настанени пътниците. Също така, потребителите получават известия, когато капацитета на транспортното средство е почти достигнат и напълно достигнат. Това е едно от многото неща, които водят до значителни подобрения в процеса по на настаняване.

Ползи за хотелиерите

SMS и e-mail съобщения в случай на закъсняващ полет

Всички хотели в района на летището получават известие чрез e-mail и SMS за закъснението и приблизителната продължителност на престоя.

Онлайн форма за предоставяне на свободни стаи

По-бързо и удобно е да уведомите за наличностите си на свободни стаи чрез онлайн платформа. Освен това заявката е пригодена за отваряне на мобилни устройства и може да бъде отворена от мобилният ви телефон.

Изпращане на резервациите в реално време

За всяка резервация, направена чрез системата, автоматично се генерира и изпраща имейл до хотелиера. По този начин хотелиерите знаят точно колко стаи и каква заетост могат да очакват.

Обобщен доклад

Когато етапът на настаняване е завършен и за всички пътници са направени резервации, системата изпраща обобщаващ доклад до всички хотели, съдържащ резервациите за това закъснение - това е допълнителна застраховка, че нито една резервация няма да бъде пропусната, също така, това е добра база за фактурирането на следващ етап.

Съобщения за промяна във времето за вземане от хотела

Дори когато пътниците са вече пристигнали в хотела, ние имаме канали за комуникация с тях, чрез SMS или онлайн, позволяващи ни да съобщаваме промени свързани с полета или часовете им за вземане.

Всичко това и много повече с помощта на NapByte.